dimecres, 11 de novembre de 2015

LLOCS PER A ACTES ELECTORALS I PER A PROPAGANDA A #FULLEDA

Locals oficials i espais públics: Sala de l’Ajuntament. C/ Forn núm. 2.

Llocs reservats per la col·locació gratuïta de cartells i propaganda electoral: Mur de contenció a l’entrada del municipi.