divendres, 11 de maig de 2018

AJUNTAMENT DE #FULLEDA: PREGÓ SOBRE LA TROBADA DE GENT GRAN DE LES GARRIGUES

L’Ajuntament informa que el proper dia 2 de juny, es celebrarà la 29a Trobada de la Gent Gran de les Garrigues a Vinaixa. Per més informació contactar amb l’Associació de Gent Gran Santa Creu de Fulleda o amb l’Ajuntament en horari d’oficina.