dijous, 3 de maig de 2018

L'ANJUB I OBRES DE CONDICIONAMENT A #FULLEDA D'UNA ZONA DE LLEURE ESPORTIU.
Al costat de la cooperativa, el Sindicat, en una zona que havia servit per amuntegar la brisa o en el darrers temps per aparcar el cotxe de línia. Sembla que s'incorporarà a aquest espai el racó del fons a ma dreta (on es veu la vegetació) que és conegut com l'Anjub i que era una espècie de cisterna a l'aire lliure que recollia l'aigua d'alguna teulada i d'una part del carrer Orient. Aquesta aigua era d'aprofitament de les tres propietats que hi ha al voltant -el Sindicat, cal Botella i ca l'Assumpta- encara que darrerament havia caigut en desús i només era una font d'humitats.

Si finalment aquest espai acaba desapareixent com a tal, caldria deixar-ne constància d'alguna manera, potser a través de la toponímia (Racó de l'Anjub?) i documentar-lo tan bé com sigui possible a través de fotografies, plànols... així com recollir de la memòria oral o documental tot el que en faci referència: època de construcció, normes de funcionament, propietat inicial de l'espai, usos de l'aigua...

Per cert, anjub és una forma dialectal per aljub i ve de l'àrab al-jubb 'el pou'. A Fulleda no es fa servir actualment la paraula aljub ni anjub i no en queda cap rastre tampoc entre els noms de lloc del terme municipal.