dilluns, 14 de maig de 2018

MORT DE JOSEP ROMEU CANELA DE #FULLEDA, PASTOR, OFEGAT A LA PARTIDA DE LA GRANADA (1868)


Josep Romeu Canela era de cal Pastor del Majordom i havia nascut a Fulleda l'1 d'octubre -de què em deu sonar aquesta data?- de 1805, per tant tenia 62 anys complerts. Estava casat amb Rosa Domènech Codines i van tenir set fills documentats.

La causa de la mort devia ser per ofec en algun pou o bassa de la partida de la Granada, ja sigui de manera accidental o provocada per ell mateix o d'altres persones.