dilluns, 30 de juliol de 2018

MONTSE ARBÓS EN REPRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE DONES MARINADA DE #FULLEDA VA DONAR PER COMENÇADA AL XVII SETMANA CULTURAL
Tot fnt un repàs dels actes d'aquesta ja XVII edició de la Setmana Cultural fulledenca, Montse Arbós va tenir un record pel moment d'excepcionalitat que viu el nostre país.