dijous, 12 de juliol de 2018

UN RELLOTGE PÚBLIC A LA #FULLEDA DE FINALS DEL SEGLE XVIII

 Rellotge del Rourell de 1790, obra del rellotge montblanquí Agustí Pomés (Museu Comarcal de Montblanc).El preu total del rellotge va ser de 200 lliures i sens dubte es va col·locar a l'església i devia funcionar fent tocar alguna campana per als senyals horaris. Ja trobem un pagament durant l'any 1773 -"Més per lo ralotge......27 ll[iures]"- quan eren sagristans de l'església de Fulleda Ramon Arbós i Ramon Pons. Tanmateix, les darreres 100 lliures es van pagar el dia 21 de gener de 1775 al rellotger Salvador Biscarri de Montblanc. I encara el 1778 hi ha una despesa relacionada: "Més de fer la paret del ralotge.....4 ll[iures] 10 s[ous]".

Llorenç i Salvador Biscarri, pare i fill, fan el rellotge de l'església de Montblanc el 1760. I, el 1783, Salvador Biscarri s'encarrega de la construcció del rellotge de la prioral de Sant Pere de Reus.

Segurament, la col·locació d'un rellotge públic al nostre poble devia venir condicionada per una època de creixement demogràfic i econòmic. Afegir només que Biscarri també és un cognom que es documenta a Fulleda.