dimecres, 13 de març de 2013

CALENDARI CORRECTE I DEFINITIU -ARA SÍ!- DEL COBRAMENT DE LES TAXES FISCALS A FULLEDA DE L'EXERCICI 2013