dissabte, 9 de març de 2013

FULLEDA, UN COGNOM MORISC DEL REGNE DE MÚRCIA AL 1613


 
Es coneix amb el nom de moriscos el conjunt d'habitants d'origen musulmà o de creences islàmiques residents a l'antic Regne de Castella i la Corona d'Aragó, que van ser batejats en la fe cristiana amb la pragmàtica dels Reis Catòlics del 14 de febrer del 1502. Molts conservaven la parla àrab que rebé també el nom d'algaravia. El 1609-10 foren expulsats dels regnes hispànics.
 
 
 
Entre els 16.000 expulsats del Regne de Múrcia trobem un Ginés de Fulleda.