dimarts, 5 de març de 2013

ES CREMEN DOS CARROS A FULLEDA I NO EN TÉ LA CULPA NINGÚ...
molt sospitós tot...