dissabte, 1 d’octubre de 2016

EDICTE D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA D'UNA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE VISITA AL MUSEU DE L'OLI I ALTRES ACTIVITATS RECERATIVES