diumenge, 30 d’octubre de 2016

EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA SOBRE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT