divendres, 14 d’octubre de 2016

EN HOMENATGE A JOSEP BONET ARBÓS, EN EL CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT


Cent anys faria,
Josep Bonet, poeta
de veu senzilla.
De dalt mires la Plaça...
de Fulleda i per sempre!


Josep Bonet Arbós  (Fulleda, 2-09-1916 - Barcelona, 10-04-2007) va ser una persona que va estimar profundament Fulleda i, tot i haver passat bona part de la seva vida a la capital catalana sempre es va mantenir en estret contacte amb el nostre poble. Lletraferit autodidacte d'arrel popular, vicepresident dels Amics i Fills de Fulleda, les seves paraules sentides eren presents en moltes festes i també en el record de les persones traspassades durant els enterraments. Ara que ha estat el centenari del seu naixement, creiem que és just de fer-li un petit homenatge quan no fa gaires dies ha tingut lloc la fira Heroica que recorda Agustina d'Aragó, una figura que en Josep va reivindicar durant tota la vida. Segur que ell hauria gaudit plenament d'aquesta festa...

Gràcies, Josep!

Fulleda i Agustina d'Aragó, pàg. 8-9