dissabte, 8 d’octubre de 2016

PUBLICITAT DE NEGOCIS D'ABANS DE #FULLEDA (1)

Guia comercial de Borjas Blancas y comarca, any 1955, pàg. 86