dilluns, 26 de desembre de 2016

LLISTES DE CONFRARES DE SANT ESTEVE DE #FULLEDA EN EL PERÍODE 1871-77

Jorn de Sant Esteve,
esvaïda festassa
de fadrinalla: 
les ballades de coques
a l'ombra de la Plaça...