dilluns, 12 de desembre de 2016

PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA

Demà dimarts, 13 de desembre, a les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament.