dimecres, 7 de desembre de 2016

SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE