dilluns, 13 de març de 2017

JOAN GIBLE, METGE DE #FULLEDA EL 1679?
El 17 de març de 1679, Pere Saltó de Fulleda, trobant-se "en lo llit detingut de malaltia corporal de la qual temo morir" atorga testament en el qual, entre altres coses, estipula que vol ser enterrat dins de l'església, a la capella del Sant Crist, i deixa hereu universal al seu fill Pere Benet Saltó. Com a testimonis del document trobem a "Joan Gible, doctor de medicina" i a "Isidro Palau de Terrés".És possible que aquest Joan Gible fos el metge que en aquell moment atengués els fulledencs o, com a mínim, a Pere Saltó. I sembla que el doctor Gible era natural de Berga, segons la tesi doctoral de Lluís Guerrero "Aspectes sanitaris de la vila de Berga (1569-1760)".