dijous, 16 de març de 2017

RECTORS BALLADORS DE #FULLEDA, TARRÉS I BLANCAFORT (1450)"Ítem dixerunt que han vist ballar lo rector de Fulleda e lo rector de Terrés e lo rector de Blanchafort."

En la visita pastoral de l'any 1450 a la parròquia de Fulleda i properes ens trobem amb notícies curioses sobre els capellans d'aquests llocs. Així, en la mostra documental que us posem aquí, sabem que els rectors de Fulleda, Tarrés i Blancafort eren aficionats al ball en llocs públics. Tanmateix, n'hi havia de més transgressors, com el de l'Espluga Calba que "té una dona per amiga a la Spluga Calva", o el d'Arbeca que "té una esclava de qui ha infants".