divendres, 31 d’agost del 2007

Aquest blog neix amb el desig de donar notícies i comentaris de tot tipus centrats a Fulleda. És un mitjà independent que només respon als principis de veracitat i desig de participació àmplia. Restem a la vostra disposició. Per començar, unes quantes fotos de la festa major:


D'esquerra a dreta, la pubilla de la Festa Major (la Cèlia Guasch de cal Po), l'hereu (l'Eduard Gabarró de cal Carlos) i l'hereu suplent (l'Alberto de cal Venàncio).Un balcó engalanat (cal Salat).
Rotllana de sardanes del dissabte al matí en que participa la publilla de la festa major.

El balcó de la pubilla, a cal Po.

El balcó de l'ajuntament.