dilluns, 24 de maig de 2021

LA HISTÒRIA AMAGADA DE CAL PRATS DE #FULLEDA...Tot i que exteriorment passava més desapaercebut, les obres de demolició de cal Prats de Fulleda han deixat veure clarament que la casa amagava en la seva estructura interna dues cases. Però, des de quan?

Casualitats de la vida, remenant un capbreu fulledenc fet per Poblet el 1733, trobem que Pere Joan Prats (i Torrent) declara una casa amb corral contigu que abans era de Ramon Boldú i que ara està unida a casa seva. Aquesta casa era al carrer de Montblanc i limitava a sol ixent (E) amb el camí de la Font, a migdia (S) amb Margarida Ferré viuda, a ponent (O) amb el carrer de Montblanc i a tramuntana (N) amb l'altra casa de la seva propietat. Aquesta casa l'havia comprada el seu besavi Pere Prats (i Saragossa) a Ramon Boldú el 1679.

Tenint en compte les afrontacions i que el carrer de Montblanc abans començaria gairebé davant de l'actual portalada de l'església, tot sembla indicar que la casa que havia estat dels Boldú i llavors era dels Prats és la part on s'han descobert les arcades i que toca amb cal Damià, mentre que cal Prats original seria la part que ara toca amb cal Ferrer. 

És a dir, el cal Prats que ha arribat al segle XXI va néixer al XVII de la unió de dues cases que podria ser que encara fossin més antigues, sobretot la de les arcades que podria remuntar-se al XVI.