dimecres, 15 de març del 2023

CONTINUEN LES OBRES DE LA NOVA CASA DE LA VILA DE #FULLEDAT'alces en plaça 

nova i vellíssim pati

en testimoni 

novençà de temps closos

i incerteses futures.