dimecres, 3 de febrer de 2021

AJUNTAMENT DE #FULLEDA: ANUNCI DE CONTRACTE PER A LES OBRES PRÈVIES I ENDERROC DE L'EDIFICI PER A LA NOVA SEU DE L'AJUNTAMENT

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=75861122&reqCode=viewCn

Cap comentari: