dijous, 5 de maig de 2022

AVUI 5 DE MAIG ERA FESTA A #FULLEDA: LA CONVERSIÓ DE SANT AGUSTÍ


Actualment, la imatge de sant Agustí (bisbe d’Hipona) es troba a l’altar major a la dreta (que marquem amb una fletxa). Les informacions orals que ens ha arribat relacionen aquesta advocació amb un vot popular demanant la protecció del sant contra una plaga de llagosta, cosa que sembla confirmar-se en una nota manuscrita del responsable de la parròquia cap al 1923. A més, hi ha constància que sant Agustí ha estat tradicionalment un sant protector contra la llagosta en molts llocs (Escornalbou, Toledo...).

El 1933, hi havia una imatge del sant de 70 cm a l’altar de la Puríssima Concepció, es documenten uns goigs per a aquesta advocació i un reliquiari que contenia relíquies de sant Agustí i sant Ramon Nonat. L’autèntica de la relíquia (fragments ossis) està datada a Roma el 21 de novembre de 1880.

Entre les misses que es deien cap al 1766, trobem “per consuetut annualment la missa cantada del dia 5 de maig qu·és de la conversió de St Agustí, paga lo Comú de Fulleda 12 sous”.També, documentem el 1795 una “Nota festa de St. Agustí 5 de maig” per un import de 15 sous que pagaria igualment el Comú o Ajuntament. El 1805, per la festa de la conversió de Sant Agustí es feia missa cantada, terça, processó, vespres, completes i goigs, per un import d’una lliura i mitja, i que potser faria celebrar una confraria pròpia de la qual no tenim més notícies. En tot cas, tenim constància que era una festa votada pel poble amb anterioritat a 1860. A mitjans del segle se celebrava amb missa i processó.

La festivitat se celebra actualment el 28 d’agost, encara que a Fulleda –com hem dit- havia estat el 5 de maig, commemorant-ne la conversió.