divendres, 3 de juny de 2022

SENSE AIGUA POTABLE A #FULLEDA I LA RESTA DE MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT D'AIGUA DE LES GARRIGUES"L’avís arriba després que el passat 30 de maig, la Mancomunitat recollís mostres de l’entrada i sortida de l’aigua de la seva planta potabilitzadora. Els resultats de l’anàlisi han mostrat quantitats de metolaclor i terbutilazina superiors als límits establerts per la normativa vigent. A més de la prohibició de consum d’aigua, s’ha iniciat un tractament amb carbó actiu per eliminar la presència d’aquestes substàncies. Així mateix, avui mateix s’han pres noves mostres d’aigua per avaluar la presència dels plaguicides."