divendres, 15 de setembre de 2023

EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA SOBRE LA CONVERSIÓ DE LA SALA EN UN REFUGI CLIMÀTIC