divendres, 4 de juny de 2021

CANVIS EN L'ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA
 

Segons publica el BOP de Lleida de data 2 de juny de 2021, Francesc Masnou Salat passa a ser primer tinent d'alcalde en substitució d'Òscar Cupons Nogales. Francesc Masnou passa a assumir també la competència de Festes, mentre que l'alcalde incorpora les d'Obres i Serveis i Agricultura i Medi Ambient.