dissabte, 5 de juny de 2021

ORENETES D'HORABAIXA

Les orenetes

esquitxen l'horabaixa 

de tristos ocres.

La ratlla fa de fita

com ignota frontera.