dimarts, 8 de novembre de 2022

A #FULLEDA, DESPRÉS DEL CANVI DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LED, LA FACTURA ES REDUEIX A MENYS DE LA MEITAT