dimarts, 22 de novembre de 2022

ENTERRAMENT DE PERE SALTÓ DE #FULLEDA EL 31 DE MAIG DE 1679


"Als 31 de maig de 1679, se dona ecclesiàstica sepultura al cos de Pere Saltó. Fonch enterrat a la iglésia devant lo altar del Sant Cristo per mi Ramon Cantó, prevere y vicari de Fulleda, ab asistèntia de 4 sacerdots. Se donà de caritat 9 sous? y murí después de aver rebut tots los sagraments."


El mateix Pere Saltó de la dovella central de l'arc de l'altar del Confessonari?