dijous, 10 de novembre de 2022

PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA (11-11-2022)